NimrooTitle
نیمرو یک بازی سرگرم‌کننده و آموزنده است که در آن صدها جدول 3×3 تا 6×6 در اختیار مخاطب قرار می‌گیرد و او می‌تواند واژه‌های 3 تا 8 حرفی را درون آن‌ها پیدا کند. واژگانِ هیچ‌یک از جدول‌ها از پیش تعیین شده نیستند و بازی‌باز می‌تواند هر واژه‌ی معناداری را انتخاب کرده و بابت آن امتیاز بگیرد.

برترین‌های Nimroologotype